Administrowanie serwerami

 • Administracja systemami Microsoft Windows oraz Linux

 • Monitoring ciągłości działania aplikacji i usług

 • Stały nadzór nad wydajnością systemów i sieci

 • Hosting baz danych

 • Konfiguracja i tworzenie sieci VPN

Zarządzanie sieciami komputerowymi

 • Projektowanie oraz wykonanie sieci komputerowych.

 • Konfiguracja, konserwacja oraz administracja urządzeniami sieciowymi.

 • Nadzór nad uprawnieniami użytkowników

 • Projektowanie konfiguracja oraz nadzór nad sieciami VPN

Bezpieczeństwo IT

 • Zapewnienie ciągłości działanaia usług.

 • Konfiguracja firewall-i.

 • Projektowanie oraz tworzenie systemów backup-ów.

 • Monitoring ruchu w sieci informatycznych.

 • Zarządzanie uprawnieniami pracowników.

Doradztwo IT

 • Dobor sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.

 • Dobór usługodawców oraz usłyg firm zewnętrznych.

 • Szkolenia IT.

 • Doradztwo w zakresie systemow monitoringu.